Geologický průzkum

Nabízíme kompletní provedení geologického průzkumu pro zjištění základových poměrů, možnosti zasakování srážkových vod či přítomnosti kontaminace.

V rámci geologického průzkumu nabízíme provedení radonového průzkumu, pedologického průzkumu, korozního průzkumu, penetračních zkoušek, laboratorní rozbory mechaniky zemin nebo určení míry agresivity podzemní vody.

Průzkum lze koncipovat dle přání zákazníka, aby mu při minimalizaci nákladů poskytl potřebné informace pro další rozhodnutí.

 

Close up of auger, industrial drilling rig making a hole