Vrty pro tepelná čerpadla

Realizujeme vrty pro primární okruhy tepelných čerpadel pro rodinné domy, průmyslové areály či univerzitní instituce. Běžná hloubka vrtání je z technologických i ekonomických důvodů 100 až 200 m. Do vrtů instalujeme pouze certifikované sondy od ověřených výrobců.

V případě vrtání ponornými kladivy nebo dláty s pomocí vzduchového výplachu využíváme výkonné kompresory. Pro vrtání pod kapalinovým výplachem v nesoudržných zeminách využíváme výkonná výplachová čerpadla. Během vrtných prací klademe důraz na minimální zásah do pozemku. Odvrtaný materiál odvádíme pomocí preventru a potrubí do kontejneru nebo kopané jímky.

V případě zájmu, zajistíme kompletní servis související s prováděním vrtů pro tepelná čerpadla, jsme schopni vyřídit veškeré předepsané právní úkony a vlastníme k tomu potřebná oprávnění.

Po vybudování vrtů, zajistíme provedení tzv. horizontálních rozvodů, tzn. propojení od jednotlivých vrtů do domu či sběrné šachty. Pro následnou legalizaci vrtů vyhotovíme hydrogeologické vyjádření a projektovou dokumentaci.

Vrty pro tepelná čerpadla od společnosti VBV GEO jsou zárukou kvalitního zdroje tepla na celý život.

 

vbv_geo_vrty